Follow DRUM&BEEKER to join the conversation.

When you follow DRUM&BEEKER, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

DRUM&BEEKER

Venlo, Netherlands

Energiek duo waar de liefde voor vuige blues van af druipt. DRUM&BEEKER vloekt en gromt. Leunt op lompe riffs en stuwend drumwerk. Alles eigenhandig uit het moeras getrokken. Daan van de Ven (drum) & Peter Beeker (gitaar/zang)